Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čas a priestor nie sú kontinálne ale skladajú sa z častíc o veľkosti cca. 10 na mínus 35-tu metra
O


Zdroj: Rozhovor v TA3 o kvantovej teórii časopriestoru
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk