Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos    
Totiž čas nebol pred svetom, ale alebo vznikol s ním, alebo po ňom. Pretože čas je intervalom pohybu sveta, pohyb nevznikol prv, než to, čo sa pohybuje, ale nevyhnutne vznikol alebo neskoršie, alebo súčasne; z toho nevyhnutne vyplýva, že čas je alebo rovnakého veku ako svet, alebo je od neho mladší.
O


Zdroj: Zlomky starých stoikov, s.207
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk