Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čas je vzdialenosť medzi dvoma udalosťami.
O


Zdroj: youtube-Rupert Spira - Čas (a myšlenky)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk