Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
Čas teda není nic jiného než rozpetí; čeho však nevím, leda snad duše samé.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk