Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Zenon z Eley    
Ak vyjdeme z predstavy času ako sledu oddelených okamihov, potom vystrelený šíp, ak rozložíme jeho let na jednotlivé okamihy, v každom časovom bode stojí, a vcelku sa teda nepohybuje. Pokiaľ ale čas pochopíme ako nekonečné kontinuum, potom vzniká ten paradox, že napr. Achiles nebude schopný pri pretekoch nikdy predbehnúť korytnačku, ktorá má náskok. Keď Achiles dosiahne východzi pozíciu korytnačky, tá medzitým kúsok cesty ubehne, tekže sa ich rozstup síce zmenšuje, ale nikdy celkom nezmizne.
O


Zdroj: Zenon: In : P.Kunzman ,Encyklopedický atlas filozofie s. 33
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk