Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Ak napríklad spočíva šťastie v tom, že človek verí, že je oslobodený od hriechu, tak ako predpoklad, nie je potrebné, aby bol človek hriešny, stačí, že sa za takého pokladá.
O


Zdroj: Nietzsche : Antikrist, kap.23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk