Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Quintus Septimius Florens Tertullianus    
Uprednostňjem vieru pred rozumom.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk