Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Presvedčenie je prostriedok: Veľa sa dá dosiahnuť pomocou presvedčenia. Veľká vášen potrebuje a využíva presvedčenia, nie je im podriadená. Je voči nim suverénna.
O
O
----

Zdroj: F. Nietzsche : Antichrist, kap.54
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk