Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pojem ontológia pochádza z filozofie, kde je definovaná ako odvetvie metafyziky zaoberajúce sa identifikáciou druhov (kategórií) vecí (v ich najvšeobecnejšom ponímaní), ktoré skutočne existujú.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk