Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Charles Sanders Pierce    
Úlohou ontológie.. je študovať najvšeobecnejšie vlastnosti (features) reality.
O


Zdroj: Pierce in Giancarlo Guizzardi : Ontological Foudations for structural conceptual models s.5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk