Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
požiadavka svätenia dňa sviatočného stále zostáva pevne zakotvená Vôľou Stvoriteľa do nášho stvorenia.
O


Zdroj: http://milans.blog.sk/detail-zvratenost-nedelneho-predaja!-ale-aj-inych-veci.html?a=7a4029311c81bae352d4c4ed27b4ae87
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk