Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Keď sa ráno vracal do mesta, dostal hlad. Pri ceste uvidel figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. Povedal mu: „Nech sa na tebe už nikdy viac neurodí ovocie!“ A figovník hneď vyschol.
O


Zdroj: Matúš 21,18-19
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk