Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nie je pravda, že po nás Boh nič nechce. Chce po nás práve to : Buď šťastný !
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nie je pravda, že po nás Boh nič nechce. Chce po nás práve to : Buď šťastný !
O
O

Zdroj: Pod lampou 11.9.2020
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk