Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Existuje jeden vrodený omyl. Že žijeme preto, aby sme boli šťastní.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Existuje jeden vrodený omyl. Že žijeme preto, aby sme boli šťastní.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk