Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Podstatou sveta je utrpenie.
O

Zdroj: Ferenc L, Lendvai - Dejiny myslenia - A. Schopenhauer
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk