Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Existuje utrpenie, stress. (1.vznesena pravda)
--------
----
Guatama Buddha : Existuje utrpenie, stress. (1.vznesena pravda)
--------
----
Guatama Buddha : Existuje utrpenie, stress. (1.vznesena pravda)
--------
----
Guatama Buddha : Existuje utrpenie, stress. (1.vznesena pravda)
--------
----
Guatama Buddha : Existuje utrpenie, stress. (1.vznesena pravda)
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk