Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Niektorí ľudia sa rodia zdraví, do bohatých rodín a žijú dlho, iní ľudia sa zasa rodia postihnutí, do chudobných rodín alebo žijú krátko, niekedy ani nie pár hodín. Takýto rozdielny osud si v tomto živote ešte nemohli stihnúť zaslúžiť. Príčina teda môže ležať v ich predchádzajúcom živote a v ich dobrej a zlej karme z tohto predchádzajúceho života.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Niektorí ľudia sa rodia zdraví, do bohatých rodín a žijú dlho, iní ľudia sa zasa rodia postihnutí, do chudobných rodín alebo žijú krátko, niekedy ani nie pár hodín. Takýto rozdielny osud si v tomto živote ešte nemohli stihnúť zaslúžiť. Príčina teda môže ležať v ich predchádzajúcom živote a v ich dobrej a zlej karme z tohto predchádzajúceho života.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk