Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Božia vôľa, t.j. podmienky na udržanie kňažskej moci.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Božia vôľa, t.j. podmienky na udržanie kňažskej moci.
O
O

Zdroj: Nietzsche : Antikrist, kap.26
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk