Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Krásu tvoria tri veci súčasne: v prvom rade celistvosť, alebo dokonalosť a preto neúplné veci považujeme za škaredé; potom náležitá vyváženosť čiže súlad; a napokon jas a svetlo, a preto aj za krásne označujeme veci svetlých farieb.
O


Zdroj: Umberto Eco: Meno ruže s.70
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk