Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Chudobní si sami môžu za to, že sú chudobní...Ak sme napríklad chudobní, viac menej sa predpokladá, že náš život sa nezmení dovtedy, kým nesplatíme karmový dlh. Po smrti sa znovuzrodíme do šťastných podmienok a staneme sa bohatými podnikateľmi.
O


Zdroj: Thaleg Kjabon : Karma. Čo je to a prečo na nej záleží. Slovart 2015, s.18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk