Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : ľudia, ktorí majú v čase chudoby veľké bohatstvo, túto chudobu priamo spôsobujú ... / A reminder that people who possess great wealth in a time of poverty are directly causing that poverty…
--------
----


Zdroj: A.Q. SMITH - https://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk