Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Byť bohatým je nemorálne.
O
O
------------

Zdroj: A.Q. SMITH - https://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk