Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy./There will be poor always pateticly strugling -Chudobní budú vždy medzi vami.
O


Zdroj: Mt 26,11, Mk 14,7 / Zkomolene - Muzikál Jesus Christ Superstar
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk