Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Ak chápeme Boha nie ako bežný stred vedomia (ľudského typu), ale ako Stred stredov, a človeka nie ako stred sveta, ale ako os (alebo šípku) namierenú v smere, ktorým postupuje svet (ku stále silnejšiemu vedomiu a väčšiemu zosobneniu), potom nám antropomorfizmus ani antropocentrizmus nehrozí, a pritom zachováva všetko, čo vyžaduje kresťanská náuka.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.52
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk