Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Boh nie je ani muž ani žena. Pretože však je to osobný Boh, biblia ho nemôže označovať ako "to". Cieľom Biblie je zaručiť čo najväčší poriadok na zemi, a preto označuje Boha ako muža, aby pred ním mali muži rešpekt a mohli sa identifikovať s jeho láskyplnosťou ako mužskou vlastnosťou. Deti bez otcov sa častejšie stávajú kriminálnikmi.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Boh nie je ani muž ani žena. Pretože však je to osobný Boh, biblia ho nemôže označovať ako "to". Cieľom Biblie je zaručiť čo najväčší poriadok na zemi, a preto označuje Boha ako muža, aby pred ním mali muži rešpekt a mohli sa identifikovať s jeho láskyplnosťou ako mužskou vlastnosťou. Deti bez otcov sa častejšie stávajú kriminálnikmi.
O
O

Zdroj: https://www.prageru.com/video/why-god-is-a-he/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk