Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fakt (lat. factum - urobené, učinené, čo sa stalo skutočnosťou) je to, čo je, alebo čo sa deje; stav vecí, skutočnosť, to, čo stojí proti myšlienke, predstave, prianiu a vzdoruje im ako vonkajší prvok. Fakt je niečo, čo je v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo prosto vymyslenému, ale aj proti tomu, čo je podľa určitých pravidiel myslenia nevyhnutné - odtiaľto morálne a právne rozlíšenie medzi tým, čo je 'de facto' a 'de iure'. S tým suvisí aj Kantovo rozlíšenie medzi tým, čo 'je', a tým, čo 'má byť'.Rozlišuje sa najmä vedecký fakt od bezprostredného faktu.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fakt
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk