Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Koronavirus COVID-19 sa na človeka preniesol buď z netopierov cez nejaké iné domáce zviera, alebo unikol z laboratórií Wuhan Institute of Virology, činskej akadémie vied. Z toho vyplýva, že za COVID-19 pandémiu (milióny mŕtvych a ochromenie normálneho života spoločnosti) môže buď veda, alebo konzumácia mäsa.
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_Institute_of_Virology
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk