Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Myslenie svoj objekt neprijima, ale ho tvori. /Receptivita je ale podmienkou objektivity.
O


Zdroj: 204 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XXVII.2) Hegel a dialektika - 29 4 2013
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk