Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Wilhelm Schelling    
Druhá úloha je vysvetliť ako sa predmety menia podľa našich predstáv. Ide o problém slobodného konania, praktickej filozofie.
O


Zdroj: Schelling:System transcendentalneho idealizmu, In:Antologia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk