Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Na počiatku bolo Slovo (Logos), to Slovo (Logos) bolo u Boha a to Slovo (Logos) bolo Boh.
--------
----
Biblia : Na počiatku bolo Slovo (Logos), to Slovo (Logos) bolo u Boha a to Slovo (Logos) bolo Boh.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Na počiatku bolo Slovo (Logos), to Slovo (Logos) bolo u Boha a to Slovo (Logos) bolo Boh.
O
O
----

Zdroj: Evanjelium podľa Jána
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk