Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh je všemocný, ale nedokáže robiť logicky nemožné veci. Nemôže napr. stvoriť kameň, ktorý by sám nemohol dvihnúť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Boh je všemocný, ale nedokáže robiť logicky nemožné veci. Nemôže napr. stvoriť kameň, ktorý by sám nemohol dvihnúť.
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk