Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Neuznávam intelekt za počiatok všetkého.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk