Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Boh je čisté myslenie. Intelekt.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Boh je čisté myslenie. Intelekt.
O
O
----

Zdroj: Prednášky Mičaninová
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk