Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Mistr Eckhart    
Boh je intelekt a poznanie a nie jestvujúcno alebo bytie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Mistr Eckhart    
Boh je intelekt a poznanie a nie jestvujúcno alebo bytie.
O
O
----

Zdroj: časopis Filozofia. č.4 , 2019 ,s.338
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk