Mistr Eckhart

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Mistr Eckhart

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1260 až 1327

Nemecko. Zakladatel stredovekej mystickej spekulacie.Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk