Raimundus Lullus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Raimundus Lullus

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1232 až 1315

ParizDiela : Francuzsko

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk