Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Počnúc osvietenstvom až po Hegela, rozum je to najvyššie. Na rozumom nie je ešte Boh, ale maximálne rozum je Boh. (ad osvietenská filozofia,Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Počnúc osvietenstvom až po Hegela, rozum je to najvyššie. Na rozumom nie je ešte Boh, ale maximálne rozum je Boh. (ad osvietenská filozofia,Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
O
O
----

Zdroj: youtube - (5) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (5. Folge) 33:30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk