Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : V kategorickom imperatíve sa opakuje slovo „maximum“. V logike znamenali „propositiones maximae“ (najvyššie tvrdenia) také tvrdenia, z ktorých sa vyvodzoval nejaký dôkaz. „Najvyššie tvrdenia“ sa už nedokazovali.
--------
----


Zdroj: parafraza https://sk.wikipedia.org/wiki/Kategorick%C3%BD_imperat%C3%ADv
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk