Čo je najvyššia pravda?Nadotázky: Čo je náboženstvo?  

Čo je najvyššia pravda?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk