Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Život jednotlivca je z celkového pohľadu vlastne vždy tragédiou, ale v detailoch má ráz komédie.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer : Svet ako vola a predstava
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk