Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Existovať znamená predovšetkým existovať v čase. Existencia v čase má začiatok a koniec. Preto Boh je, ale neexistuje.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Martin Heidegger    
Existovať znamená predovšetkým existovať v čase. Existencia v čase má začiatok a koniec. Preto Boh je, ale neexistuje.
O
O
----

Zdroj: Leškove prednášky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk