Dionysius Areopagita

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Dionysius Areopagita

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

500 až 501

patristika, Vydával sa za učeníka apoštola Pavla. Podpisoval sa ako biskup Dionysos. Najviac rozpracoval negatívnu teológiu, na ktorú nadväzovali v stredoveku o.i. mystici Majster Eckhart a Mikuláš Kuzánsky. (wikipedia)


Filozofická škola: apologetika


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk