Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Dionysius Areopagita : Skutočnosť, že Boh presahuje správny význam týchto mien, ešte neznamená, že by sa mal nazývať „nebytím“, „neživotom“ alebo „neintelektom“. Dionysius radšej hovorí, že Boh je „nad bytím“, „nad životom“ a „nad intelektom“.
--------
----


Zdroj: https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/ .... The fact that God transcends the proper meaning of these names does not mean that he ought to be called “non-being,” ...
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk