Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Dionysius Areopagita    
Implicitné rozlíšenie medzi jednotou božstva a početnosťou mien sa odráža v samotnej štruktúre (jeho) mien samotných. Každé meno obsahuje rovnakú predponu: „nad-“ alebo hyper- v gréčtine, čo naznačuje jednotu božstva, na ktoré sa mená vzťahujú. Ale každé meno je iné, čo naznačuje sebarealizáciu božstva. Výsledkom je skupina mien ako „nad - dobro“, „nad bytím“ a „nad životom“.
O


Zdroj: https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/ .... Though the names apply to the godhead as a whole, and so refer to it as a unity, each name is different and so, taken together, they differentiate the godhead...
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk