Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Dionysius Areopagita    
Akékoľvek a všetky božské mená musia byť negované, počnúc menami symbolickej teológie, počnúc zrozumiteľnými menami a končiac teologickými znázorneniami. Božstvo nie je o nič viac „duchom“, „synovstvom“ a „otcovstvom“ ako „intelektom“ alebo „spiacim“. Tieto negácie musia byť odlíšené od privatácií. Privatáciou je jednoducho absencia daného predikátu, ktorý by mohol byť rovnako ľahko prítomný. Absencia predikátu je v rozpore s jeho prítomnosťou: „neživý“ je protikladom „živému“. Ale keď hovoríme, že božstvo „nežije“, neznamená to, že je „neživé“. Božstvo je mimo neživých aj nad živých. Z tohto dôvodu Dionysius hovorí, že naše tvrdenia o božstve nie sú v rozpore s našimi negáciami, ale že obe musia byť prekročené: dokonca aj negácie musia byť negované.
O


Zdroj: https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/ ....Any and all of the divine names must be negated, beginning with those of the symbolic theology, ...
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk