Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Dionysius Areopagita    
..druhá, ekvivalentná predpona (božích mien): „pred-“ alebo pro- v gréčtine. Boh je „pred-dobrý“ a „pred-bytie“, čo znamená, že má vlastnosti stvoreného spôsobom, ktorý presahuje stvorené a aj jeho vlastnosti. Predpony „nad-“ a „pred-“ sa musia striktne použivať pri menách, ktorými označujeme samého Boha. Na druhej strane, ak sa mená používajú na Boha iba ako na príčinu, môžu sa prefixy vynechať, pretože kauzalita Boha je už procesom rozlišovania, ktoré správne označuje každé z rôznych mien.
O


Zdroj: https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/ .... econd, equivalent prefix: “pre-” or pro- in Greek. God is “pre-good,” and “pre-being,” ...
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk