Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : τo oν εστι καϑoλoυ μαλιστα παντων /Bytie je najvšeobecnejšie zo všetkého.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk