Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je matkou vied, ktorej jej dcéry vedy zobrali všetky čiastočné predmety skúmania, okrem jedného najvšeobecnejšieho - a tým je bytie.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk