Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger : Pravda ako neskrytosť (aletheia).
--------
----
Martin Heidegger : Pravda ako neskrytosť (aletheia).
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk