Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nesmiete preto ľudí tlačiť do odpovedí na otázky, ktoré ešte nedokázali nahliadnuť.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk